Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Tiêu Dao

Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Tâm Trà
7 tháng 12 2018 lúc 21:35

- Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật.

- Cho biết quá trình phát sinh, tiến hóa của giới động vật, loài nào càng gần gốc thì xuất hiện càng sớm.

- Cho biết mối quan hệ họ hàng giữa các ngành động vật, các nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn.

- Cho biết mức độ phong phú và đa dạng của các nhóm loài, kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số loài của nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu.

Bình luận (0)
Trần Phương Linh
29 tháng 4 2019 lúc 11:54
Cây phát sinh động vật phản ánh quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật Qua cây phát sinh thấy: Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật Mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau So sánh sự đa dạng các nhánh với nhau
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN