nguyenphuonglinh
23 tháng 9 2016 lúc 21:10

119+8819= 8938

22+583=605

Bình luận (0)
Trịnh Văn Đại
23 tháng 9 2016 lúc 21:01

119+8819=8938

22+583=605

Bình luận (0)
Edogawa Conan
23 tháng 9 2016 lúc 21:01

119 + 8819 = 8938

22 + 583 = 605

Bình luận (0)
quynh tong ngoc
23 tháng 9 2016 lúc 21:01

119 + 8819 

=8938

22 + 583

=605

k mk nha bạn          ^^

Bình luận (0)
Huỳnh Phạm Hữu Thời
23 tháng 9 2016 lúc 21:03

119 + 8819 = 8938

22 + 583 = 605

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính:

 a, 267 + 125 - 278

   b, 583 - 83 × 3

Seira V

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN