Nguyễn Đức Mạnh
23 tháng 9 2016 lúc 5:40

                                                                              Bài giải

                                                          Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

                                                                            8/5  :   4/3    = 360/300 = 36/30 (m)

                                                           Chu vi hình đó là :

                                                                              ( 4/3 + 36/30 ) x 2 = 152/30  (m)

                                                                                                            Đáp số 152/30 m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN