Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Chia Tay Ban Be

1.Cách sử dụng máy tìm kiếm cách lưu hình ảnh, video Phân biệt siêu văn bản, trang web, website, địa chỉ website và trang chủ?, trang web?

2. Thư điện tử là gì? Cách tạo tài khoản thư điện tử cách gửi và nhận thư? Khi tạo được thư điện tử ta có thể làm những việc gì?

trả lời dùng mình nha! mình cảm ơn

Nguyễn Văn Đạt
Đại tá -
17 tháng 10 2019 lúc 19:46

Câu 2 :

Khái niệm: Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các "hộp thư điện tử".

Nhận và gửi thư :

- Bước 1. Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử

- Bước 2. Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập (tên người dùng), mật khẩu rồi nhấn Enter (hoặc nháy vào nút đăng nhập)

Khi tạo được thư điện tử ta có thể làm những việc

Mở và xem danh sách các thư đã nhận và được lưu trong hộp thư Mở và đọc nội dung của một bức thư cụ thể Soạn thư và gửi thư cho một hoặc nhiều người Trả lời thư Chuyển tiếp thư cho một người khác
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN