Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Phuong Nguyen dang

Trình bày các bước để đăng kí hộp thư điện tử (yahoo hoặc gmail)?

The8BitImage
The8BitImage 5 tháng 1 2019 lúc 10:31

Google :

1) truy cập :

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail&hl=vi&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

2) Điền thông tin đầy đủ nhấn Next ( tiếp theo )

3) Sau đó điền số điện thoại

4) Họ sẽ gửi cho bạn mã xác minh và điền vào ô Enter Verification code

5) Hiện cửa sổ điều khoản I agree

Xong.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN