Câu hỏi của NT Ánh - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của NT Ánh - Toán lớp 8

bài 1:Cho hcn có chiều rộng kếm chiều dài 20cm.Tính diện tích hcn biết rằng chu vi hcn là 72m.

bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A,có AB=12cm,AC=16cm.Kẻ đường cao AH(H\(\in\)BC)

a) CM : tam giác HAB ~ tam giác ABC

b) Tính độ dài đoạn thẳng BC,AH

c) Trong tam giác ABC kẻ phân giác AD(D\(\in\)BC).Trong tam giác ABD kẻ phân giác DE(E\(\in\)AB),trong tam giác ADC kẻ phân giác DF(F\(\in\)AC)

CMR: \(\frac{EA}{EB}\).\(\frac{DB}{DC}\).\(\frac{FA}{FC}\)=1

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.