Sinh thái học

Nguyen Luong Hoa

Có mấy loại rễ chính? Cho ví dụ minh họa. Rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của chúng? Giúp mình nha, mình đang cần gấp

Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 1 tháng 12 2018 lúc 5:25
Có 2 loại rễ chính: rễ chùm và rễ cọc.

VD: (mình lấy 2 ví dụ tượng trưng, còn lại bạn tự tìm thêm nhé!)

- Cây bắp có rễ chùm

- Cây xoan có rễ cọc

Rễ có 4 miền: miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền miền hút hấp thụ nước và muối khoáng miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra miền chóp rễ che chở cho đầu rễ
Bình luận (0)
Trần Nguyễn Hữu Phât
Trần Nguyễn Hữu Phât 30 tháng 11 2018 lúc 22:22

Có 2 loại rễ chính: Rễ cọc:su hào,bưởi,cải,hồng,... Rễ chùm:lúa,cỏ mần trầu,... Rễ gồm 4 miền : Miền trưởng thành:Dẫn chuyền Miền hút:Hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan Miền sinh trưởng:làm cho rễ dài ra Miền chóp rễ:che chở cho đầu rễ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN