BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

quynh nhu nguyen

Đánh giá vai trog của Mĩ, Liên Xô trong việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2

Thùy Linh
Thùy Linh 29 tháng 11 2018 lúc 20:48

- Liên Xô : là trụ cột , giữ vai trò quyết định trong công việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

+ Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít. + Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện. - Mĩ :

+ Là lực lượng chủ yếu ở mặt trận Bắc Phi và Châu Á Thái Bình Dương , góp phần tiêu diệt phát xít Italia

+ Tấn công phát xít từ phía tây với Liên XÔ buộc Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc ở Châu Âu

+ Tham gia chống Nhật ở Viễn Đông buộc Nhật phải đầu hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN