BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

quynh nhu nguyen

Đánh giá vai trog của Mĩ, Liên Xô trong việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2

Thùy Linh
29 tháng 11 2018 lúc 20:48

- Liên Xô : là trụ cột , giữ vai trò quyết định trong công việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

+ Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.
+ Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện.
- Mĩ :

+ Là lực lượng chủ yếu ở mặt trận Bắc Phi và Châu Á Thái Bình Dương , góp phần tiêu diệt phát xít Italia

+ Tấn công phát xít từ phía tây với Liên XÔ buộc Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc ở Châu Âu

+ Tham gia chống Nhật ở Viễn Đông buộc Nhật phải đầu hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN