Conan
18 tháng 9 2016 lúc 13:58

\(x.2.3=1056\)

\(x.2\)   \(=1056:3\)

\(x.2\)   \(=352\)

             \(x=352:2\)

             \(x=176\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN