Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

ngoc phuong

một thanh sắt đồng chất tiết diện đều dài 1,5m nặng 2kg đang nằm ngang .MỘt người nâng thanh sắt lên hợp với mặt sàn ngang với góc 3o độ và giữ nó đứng yên không trượt .Cho g=10m/s^2 ,hãy tìm lực nâng lực vuông góc AB?

Nguyễn Văn Thành
27 tháng 11 2018 lúc 8:26

A B F P

theo quy tắc quy tắc momen

\(M_{\overrightarrow{P}}=M_{\overrightarrow{F}}\)

\(\Rightarrow\)P.cos\(\alpha\).\(\dfrac{AB}{2}\)=F.AB

\(\Rightarrow F=\)\(\dfrac{15\sqrt{3}}{4}\)N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN