Bài 22. Sóng điện từ

Prince Coldly

Có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số 40Hz. Tạo điểm N cách nguồn A và B lần lượt 26cm và 34cm sóng có biên độ cực đại . Giữa N và dường trung trực của AB có 4 đường cực đại khác. Tốc độ truyền song trên mặt nước là:

A.80cm/s

B.160cm/s

C.40cm/s

D.64cm/s


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN