Bài 1 : Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Á

Lê Thị Hoàng Linh

Em hãy cho biết châu Á tiếp giáp với các đại dương và châu lục nào?

Giang Hoàng Văn
14 tháng 11 2018 lúc 18:30

Châu lục: 2 châu lục

-phía tây bắc giáp châu Âu.

-phía tây nam giáp châu Phi.

Đại dương: 3 đại dương

-phía đông giáp Thái Bình Dương.

-phía bắc giáp Bắc Băng Dương.

-phía nam giáp Ấn Độ Dương.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Khánh Linh
14 tháng 11 2018 lúc 18:30

Châu Á tiếp giáp với:

-Ba đại dương:

+ Phía bắc là Bắc Băng Dương

+Phía đông là Thái Bình Dương

+Phía am là Ấn Độ Dương

-Hai châu lục:

+Phía tây bắc là châu Âu

+Phía tây là châu Phi

#Gud_luck

Bình luận (24)
Trần Diệu Linh
14 tháng 11 2018 lúc 18:32

* Tiếp giáp các địa dương

- Phía đông: giáp Thái Bình DƯơng

- Phía Nam: giáp Ấn Độ Dương

- Phía Bắc : giáp Bắc Băng Dương

* Tiếp giáp với các châu lục

Phía Tây Nam giáp với châu Phi Phía Tây và Tây Bắc giáp với châu Âu
Bình luận (1)
Miinhhoa
14 tháng 11 2018 lúc 18:56

Vị trí địa lý của châu A tiếp giáp với các châu lục và đại dương như sau:

Phía bắc giáp Bắc Băng Dương Phía đông giáp Thái Bình Dương Phía nam giáp Ấn Độ Dương Phía Tây Nam giáp với châu Phi Phía Tây và Tây Bắc giáp với châu Âu
Bình luận (2)
Huỳnh lê thảo vy
14 tháng 11 2018 lúc 19:30
Phía bắc giáp Bắc Băng Dương Phía đông giáp Thái Bình Dương Phía nam giáp Ấn Độ Dương Tiếp giáp châu lục: Phía Tây Nam giáp với châu Phi Phía Tây và Tây Bắc giáp với châu Âu
Bình luận (0)
BTS
14 tháng 11 2018 lúc 19:45

Tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp là:

– Vị trí địa lí và giới hạn Châu Á dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương như Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

– Châu Á giáp châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Mĩ.

Bình luận (0)
Lương Ngọc Trâm
25 tháng 11 2018 lúc 12:42

Giáp vs 3 đại dương: +) Bắc Băng Dương
+)Ấn Độ Dương
+) Thái Bình Dương

Giáp vs 3 châu: +) Châu Á
+) Châu Phi
+) Châu Đại Dương

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN