Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

duong nguyenvan

Việc cho vật nuôi ăn thừa ,thiếu sẽ ảnh hưởng như thế nào tới vật nuôi ,người chăn nuôi ,môi trường chăn nuôi (Ở đây trường hợp thừa thức ăn ,các bạn giúp mình nêu ra 2 trường hợp ăn ko hết và ăn hết )


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN