Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 3

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 6 ; Một phân tử ADN chứa 150 000 vòng xoắn hãy xác định :

chiều dài và số lượng nucleotit của ADN

kuroba kaito
kuroba kaito 8 tháng 11 2018 lúc 18:21

chiều dài của ADN là

L= 150 000 .34=5 100 000(Ao)

số nucleotit của ADN là

150 000 . 20=3 000 000 (Nu)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN