Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 3

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 5 :

a, em hãy nêu chức năng của ADN

b, cho 1 mạch của gen như sau :

Mạch 1 :....-A-G-X-A-T-A-X-G-T-A-G-A-T-

Hãy xác định trật tự cuả các nucleotit của đoạn mạch 2 của gen tương ứng với đoạn mạch đã cho

Bolbbalgan4
Bolbbalgan4 8 tháng 11 2018 lúc 17:32

a) Chức năng của ADN: lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

b) Trật tự của các nucleotit của đoạn mạch 2 tương ứng với đoạn mạch đã cho:

-T-X-G-T-A-T-G-X-A-T-X-T-A-

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN