Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 3

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 4 : Có 1 tế bào đều tiến hành nguyên phân với số lần bằng nhau và tạo ra tổng số 64 tế bào con . Hãy xác định số lần nguyên phân của tế bào nói trên

Bolbbalgan4
Bolbbalgan4 8 tháng 11 2018 lúc 17:33

Ta có: 64=26.

Vậy tế bào trên đã nguyên phân tổng cộng 6 lần.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN