BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Sương Nguyễn Thảo

tình hình chính trị bất ổn ở tây nam á và trung á có ảnh hưởng đến kinh tế khu vực và thế giới không vì sao?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN