Bài 16. Phương trình hóa học

Meo Meo

Cân bằng phản ứng :

Fe3O4 + HCL -----> FeCl2 + FeCl3+H2O

bằng phương pháp đại số .

Phùng Hà Châu
3 tháng 11 2018 lúc 23:20

Fe3O4 + 6HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 3H2O

Bình luận (2)
Mai Phương Thảo
6 tháng 11 2018 lúc 0:07

Fe3O4 + 6HCL \(\rightarrow\) FeCl2 + 2FeCl3+3H2O = PP đại số thì bn đặt ẩn a,b,c,d,... rồi giải ẩn các kiểu là đc mà. Cơ mà cái đấy tính ở nháp rồi ghi kq vào ths chứ bn ghi tất lj

Bình luận (0)
Trương Trường Giang
25 tháng 11 2018 lúc 11:11

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Kiểm tra giùm mình nhé bạn

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
25 tháng 11 2018 lúc 15:50

Mk cx k biết đây có chắc là phương pháp đại số hay k nhưng bn tham khảo nha:

Đặt:

\(aFe_3O_4+bHCl\rightarrow cFeCl_2+dFeCl_3+eH_2O\)

Ta có: [Fe]: 3a = c + d (1)

[O]: 4a = e

[H]: b= 2e

[Cl]: b = 2c + 3d (2)

Cho a = 1 -> e = 4a = 4 và b = 2e = 8

Từ (1) -> 3.1 = c + d (3)

Từ (2) -> 8 = 2c + 3d (4)

Từ (3) và (4) ta có: c = 1, d = 2

Thay vào các số a,b,c,d,e vào phương trình trên, ta có:

\(Fe_3O_4+8HCl\rightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Ngân
3 tháng 11 2018 lúc 21:03

\(Fe_3O_4\) + 8HCl → \(FeCl_2\) + \(2FeCl_3\) + 4\(H_2O\)

Bình luận (1)
Nguyễnn Thị Thu Hiề̀n
3 tháng 11 2018 lúc 21:33

fe3o4 + 8hcl = fecl2+2fecl3+4h2o

Bình luận (1)
Phùng Hà Châu
3 tháng 11 2018 lúc 23:22

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Bình luận (2)
Đức Tài
4 tháng 11 2018 lúc 20:26

Fe3O4 + 6HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 3H2O

mk giỏi hóa nhưng ko biết có đúng ko

Nếu đúng tick mk nha

Thank you very much ~^_^~

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN