Câu hỏi của Đinh Tuấn Việt - Toán lớp 7

Cho tam giác A,B,C, đg cao AH (H thuộc BC). Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B, tam giác EAC vuông cân tại C. Trên tia đối tia AH vẽ KA = KH. CMR 

a) tam giác KAB = tam giác DBC

b) KB vuông góc với DC

c) ba đg thẳng KH, DC, EB cùng đi qua 1 điểm

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.