Lịch sử thế giới cận đại

Đinhh Hườngg

Tsao cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật bản cải cách giáo dục đc coi là chìa khoá giúp nhật nhanh chóng phát triển trên con đg TBCN. Liên hệ vs Việt Nam

Help me!! Qtrọng là câu liên hệ kia ạ .Help me ❤

Thời Sênh
1 tháng 11 2018 lúc 20:59

Yếu tố chìa khóa trong cuộc duy tân minh trị là " Giáo dục "
- Khi được giáo dục, người dân Nhật mới đủ bản lĩnh tiếp theo nền tri thức tiến bộ của các nước phương Tây
- Từ sau khi lĩnh ngộ được tri thức, người Nhật mới có thể thoát khỏi 1 nước Nông Nghiệp lạc hậu, trở thành 1 nước tư bản hùng mạnh, sau đó là 1 nuớc đế quốc ở Châu Á

Bình luận (0)
Ann Đinh
3 tháng 11 2018 lúc 20:07

Yếu tố chìa khóa trong cuộc duy tân minh trị là " Giáo dục "
- Khi được giáo dục, người dân Nhật mới đủ bản lĩnh tiếp theo nền tri thức tiến bộ của các nước phương Tây
- Từ sau khi lĩnh ngộ được tri thức, người Nhật mới có thể thoát khỏi 1 nước Nông Nghiệp lạc hậu, trở thành 1 nước tư bản hùng mạnh, sau đó là 1 nuớc đế quốc ở Châu Á

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN