Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 4 : Cho 4 lọ mất nhãn chứa các chất KCl; Na2SO4; Mg(NO3)2; KOH . Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất trên

Nh Phùng
Nh Phùng 31 tháng 10 2018 lúc 11:53

Dùng quỳ tím :

+Làm quỳ tím hóa xanh: KOH

+Không làm quỳ tím đổi màu : KCl, Na2SO4, Mg(NO3)2(1)

Cho dd NaOH vào hh (1)

+Xuất hiện kết tủa trắng : Mg(NO3)2

Mg(NO3)2 + 2NaOH --> Mg(OH)2+ 2NaNO3

+Ko có hiện tg j : KCl, Na2SO4

Dùng BaCl2 nhận biết đc Na2SO4 có kết tủa trắng, KCl ko có ht j

Na2SO4 + BaCl2 --->BaSO4 + 2NaCl

Bình luận (0)
Hà Yến Nhi
Hà Yến Nhi 31 tháng 10 2018 lúc 13:24

_Trích mẫu thử ra các ống nghiệm có đánh số tương ứng

_ Cắt 4 mẩu quỳ tím và nhúng vào các ống nghiệm

+Nếu ống nghiệm nào làm quỳ tím hóa xanh thì đó là lọ đựng KOH tương ứng (dán nhãn)

+ Nếu ống nghiệm nào ko lm quỳ tím chuyển màu thì đó là KCl, Na2SO4, Mg(NO3)2

_Nhỏ vài giọt dd KOH vào các ống nghiệm còn lại

+Nếu ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa thì đó là lọ đựng Mg(NO3)2 tương ứng (dán nhãn)

Mg(NO3)2 + 2KOH -> Mg(OH)2 + 2KNO3

+Nếu ống nghiệm ko có hiện tượng j là KCl và Na2SO4

_Nhỏ vài giọt dd BaCl2 vào 2 ống nghiệm còn lại

+Nếu ống nghiệm nào xh kết tủa trắng thì đó là lọ đựng Na2SO4 tương ứng (dán nhãn)

BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 + 2NaCl

+Còn lại là lọ đựng KCl (dán nhãn)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN