Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 3 : Nêu phương pháp điều chế NaOH trong công nghiệp ? Viết PTHH minh họa. Cho các loại phân bón hóa học: KCl; NH4NO3; NH4Cl; Ca3(PO4)2; Ca(H2PO4)2; (NH4)2HPO4; KNO3 . Hãy sản xuất những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép

Hiện tượng gì xảy ra khi cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4

Các bạn giúp mình nha ! Mình đang cần gấp

Nh Phùng
Nh Phùng 31 tháng 10 2018 lúc 12:01

Cách điều chế NaOH trong công nghiệp : điện phân dung dịch NaCl bằng dòng diện một chiều có màng ngăn

2NaCl + 2H2O --dpdd cosmn--> 2NaOH + Cl2 + H2

Khi cho mẩu Na vào dd CuSO4 thì mẩu Na tan ra, có khí bay ra.Sau đó dd màu xanh lam chuyển dần thành không màu, xuất hiện kết tủa màu xanh da trời.

Na + H2O ---> NaOH + 1/2H2

2NaOH + CuSO4 ---> Cu(OH)2 + Na2SO4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN