Ngành Giun tròn - Bài 13. Giun đũa

Nguyen Hoang Truc Ly

â) Giun đũa cái dài và mập hơn giun đực có y nghia gi ?

Nguyễn Linh
25 tháng 10 2018 lúc 21:45

Kích thước con cái to hơn có ý nghĩa trong sinh sản vì chúng cần để ra rất nhiều trứng trong một đêm

Bình luận (0)
nguyễn anh vũ
26 tháng 10 2018 lúc 14:51

Giun cái dài và mập hơn giun đực để đảm bảo đẻ ra được số lượng trứng lớn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN