Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Như Hoàng

Những thuận lợi và khó khăn của nguồn lao động đã tạo ra những khó khăn gì cho nền kinh tế nước ta?

Mong mọi người trả lời giúp


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN