Violympic toán 9

Phú An Hồ Phạm

Giải hệ pt:

a)\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+3\right|+2y=1\\\left|x\right|-y=0\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN