BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Lê Cẩm Tú

So sánh sự khác nhau và giống nhau về đặc điểm tự nhiên , dân cư xã hội của châu phi và mỹ la tinh ?

Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 17 tháng 10 2018 lúc 20:48

*Châu Phi: -Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu-> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. -Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV -Kinh tế: phát triển kém *Châu Mĩ la-tinh -Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu -> Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. -Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62% -Kinh tế: +Tốc độ tăng không ổn định +Tổng GDP có sự chênh lệch +Nợ nước ngoài cao, nhiều nước không có khả năng trả nợ.

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 17 tháng 10 2018 lúc 20:52

*Châu Phi: -Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu-> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. -Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV *Châu Mĩ la-tinh -Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu -> Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. -Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62%

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 17 tháng 10 2018 lúc 20:55

*Châu Phi: \(-\) Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu-> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. \(-\) Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV \(-\) Kinh tế: phát triển kém *Châu Mĩ la-tinh \(-\) Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu → Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. \(-\) Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62% \(-\) Kinh tế: +Tốc độ tăng không ổn định +Tổng GDP có sự chênh lệch +Nợ nước ngoài cao, nhiều nước không có khả năng trả nợ.

Bình luận (0)
Phùng Tuệ Minh
Phùng Tuệ Minh 17 tháng 10 2018 lúc 21:12

Giống : Cả 2 đều đối xứng qua đường xích đạo và có 2 đường chí tuyến đi qua lãnh thổ.

Khác : Lãnh thổ châu Mĩ trải dài hơn về phía 2 cực và các đường chí tuyến qua phần hẹp của lãnh thổ. Còn châu Phi 2 đường chí tuyến qua phần lãnh thổ mở rộng. Chính vì vậy mà thiên nhiên châu Mĩ ôn hòa và phong phú hơn thiên nhiên châu Phi rất nhiều.

Bình luận (0)
Liana
Liana 17 tháng 10 2018 lúc 22:31

*Châu Phi: -Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu -> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. -Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV -Kinh tế: phát triển kém *Châu Mĩ la-tinh -Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu -> Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. -Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62% -Kinh tế: +Tốc độ tăng không ổn định +Tổng GDP có sự chênh lệch +Nợ nước ngoài cao, nhiều nước không có khả năng trả nợ.

Bình luận (0)
Ann Đinh
Ann Đinh 18 tháng 10 2018 lúc 20:14

*Châu Phi: -Tự nhiên +Khí hậu: khô, nóng +Cảnh quan: hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và xa van rừng-> thiếu nước, thiếu đất canh tác. +Khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, kim cương, vàng, kim loại màu-> thu hút đầu tư nước ngoài, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường. +Nguồn tài nguyên rừng: rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, rừng cận nhiệt đới khô. -Dân cư: +Dân số đông, tăng nhanh: 23%(2005)-> cao nhất thế giới +Tuổi thọ trung bình: 52 tuổi( 2005)-> thấp nhất thế giới +Chiếm 2/3 số người nhiễm HIV -Kinh tế: phát triển kém *Châu Mĩ la-tinh -Tự nhiên: +Khí hậu: xích đạo ẩm, nhiệt đới ẩm +Đất: phù sa, fleralit +Rừng: rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm thường xanh +Khoáng sản: dầu khí, than, sắt, kim loại quý, kim loại màu -> Rất đa dạng và giàu có: thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp nhiệt đới, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. -Dân cư: dân số đông, tăng nhanh. Chênh lệch giàu _nghèo đói , tỷ lệ người nghèo cao: 37%-> 62% -Kinh tế: +Tốc độ tăng không ổn định +Tổng GDP có sự chênh lệch +Nợ nước ngoài cao, nhiều nước không có khả năng trả nợ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN