Bài 2: Chất

lê quỳnh anh

Đồng là hỗn hợp hay hợp chất

Nguyễn Duy Khang
16 tháng 10 2018 lúc 15:19
Đồng là hỗn hợp.
Bình luận (0)
Lê Thị Trang
16 tháng 10 2018 lúc 15:19

Đồng là hỗn hợp.

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Thư
16 tháng 10 2018 lúc 16:35

là chất

Bình luận (0)
Mai Phương Thảo
22 tháng 10 2018 lúc 20:03

Đồng là hỗn hợp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN