Bài 1. Đo độ dài

Bùi Gia Huy

cách xác định kết quả đo ,khi đề bài cho biết ĐCNN


Các câu hỏi tương tự
Adorable Angel

1-2.20. Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng:

A. Chỉ cần ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo

B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo

C. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo chia hết cho ĐCNN 

D. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN

1-2.23. Cho các dụng cụ sau:

- Một sợi chỉ dài 20cm;

- Một chiếc thước thẳng;

- Một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng kim loại.

Hãy nêu cách xác định chu vi của đồng tiền

1-2.24. Trang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: "khổ 17 x 24cm", các con số đó có nghĩa là

A. chiều dài của sách bằng 24cm và chiều dày bằng 17cm

B. chiều dài của sách bằng 17cm, chiều rộng bằng 24cm

C. chiều dài của sách bằng 24cm, chiều rộng bằng 17cm

D. chiều dài của sách bằng 17 x 24 = 408cm

1-2.25. Ba bn Hà, Nam, Thanh cùng đo chiều cao của bn Dũng. Các bn đề nghị Dũng đứng sát vào tường, dùng một thước kẻ đặt ngang đầu Dũng để đánh dấu chiều cao của Dũng lên tường . Sau đó, dùng thước cuộn có GHĐ 2m và ĐCNN 0,5cm để đo chiều cao từ mặt sàn đến chỗ đánh dấu trên tường. Kết quả đo được Hà, Nam, Thanh ghi lần lượt là : 168cm, 168,5cm và 169cm. Kết quả nào được ghi chính xác?

A. Của bn Hà

B. Của bn Nam

C. Của bn Thanh

D. Của cả 3 bn

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN