i love you
15 tháng 8 2016 lúc 12:37

2 + 2 + 1+ 1 =2 + 2 + 2 =2x3=6

k mk nha mk k lại cho ok!!!!

Bình luận (0)
Lung Thị Linh
15 tháng 8 2016 lúc 12:12

2 + 2 + 1 + 1

= 4 + 1 + 1

= 5 + 1

= 6

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Thúy
15 tháng 8 2016 lúc 12:12

2 + 2 + 1 + 1 = 6

k mình nha , mình nhanh nhất

Bình luận (0)
Ngọc Dora
15 tháng 8 2016 lúc 12:21

2 + 2 + 1 + 1 = 2 + 2 +2 = 2 x 3 = 6

Bình luận (0)
Aoki Reika
15 tháng 8 2016 lúc 12:39

= ( 2 x 2 ) + ( 2 x 1 )

=     4       +     2

=              6

Bình luận (0)
Akari
15 tháng 8 2016 lúc 13:15

Kết quả :

2 + 2 + 1 + 1 = 4 + 2 = 6 .

Bình luận (0)
Tham tu trung hoc Kudo Shinichi
15 tháng 8 2016 lúc 15:18

2+2+1+1=6

Bình luận (0)
Mori Ran
15 tháng 8 2016 lúc 15:38

2+2+1+1=6

Bình luận (0)
Lê Hoàng Tiến Đạt
15 tháng 8 2016 lúc 16:05

2+2+1+1=4

thay chua ha

Bình luận (0)
Lê Ngọc Tùng
29 tháng 6 2017 lúc 18:09

2 + 2 + 1 +1 = 6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN