Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Noo Phước Thịnh

Cho 11,2g Fe tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Sau pứ thu đc dd A có khối lượng là 100g

a, Viết pthh và đọc tên các sản phẩm tạo thành

b, Tính V thoát ra ở đktc

c, Tính khối lượng muối thu đc sau pứ

d, Tính nồng độ % của dd A

huyền thoại đêm trăng
8 tháng 10 2018 lúc 21:41

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN