Làm tròn số

Đoàn Hải Anh

Bài 75 sgk toán 7 trang 37

morata
morata 8 tháng 10 2018 lúc 21:03

Chiều dài lớp học sát số đúng nhất là 8,22 m

Bình luận (1)
Dung Hoàng Dung
Dung Hoàng Dung 8 tháng 10 2018 lúc 21:03

Bài toán thuộc dạng bài thực hành.

Ví dụ:

Bước 1: Đo 55 lần chiều dài lớp học và ghi kết quả lại:

Lần 1: 88 mét

Lần 2: 8,28,2 mét

Lần 3: 8,18,1 mét

Lần 4 8,38,3 mét

Lần 5: 8,58,5 mét

Bước 2: Tính trung bình cộng của chiều dài lớp học các lần đo được:

(8+8,2+8,1+8,3+8,5):5=8,22(8+8,2+8,1+8,3+8,5):5=8,22 (mét)

Kết luận: Chiều dài lớp học sát số đúng nhất là 8,228,22 mét

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN