Bài 1. Chuyển động cơ học

thu trang

Một ô tô xuất phát từ A đến B. Trên nửa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc v1, trên nửa quãng đg sau đi với vận tốc v2. Một ô tô thứ 2 xuất phát từ B đến A, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1 và trong nửa t/g sau đi với vận tốc v2. Biết v1=20km/h, v2=60km/h. Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì 2 xe đến đích cùng lúc. Tính chiều dài quãng đg AB

Ma Đức Minh
4 tháng 10 2018 lúc 21:26

Gọi độ dài quãng đường AB là s (km) - Tính vận tốc trung bình của xe đi từ A đến B vtb = s/t theo bài ra ta có : s/2 = 20*t1 và s/2 = 60*t2 => vtb = s/( t1 + t2) = s/ ( s/40 + s/ 120 ) = 30 (km/h) - Tính vận tốc trung bình của xe đi từ B đến A theo bài ra ta cũng có t/2 = s1/20 và t/2 = s2/60 => vtb" = (s1 + s2 )/t = ( 10t + 30t )/t = 40 ( km/h) Mà nếu xe từ B xuất phát muộn hơn so với xe xuất phát từ A 30phút = 1/2 h thì 2 xe đến địa điểm cùng 1 lúc => sA-B = 30*t sB-A = 40 * ( t - 1/2) Mà sA-B = sB-A => 30*t = 40 * ( t - 1/2) => t= 2 (h) Vậy s = 60 ( km)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN