Bài 1. Chuyển động cơ học

Mitha

Một ô tô xuất phát từ A đến B. Trên nửa quãng đường đầu ô tô đi với vận tốc v1, trên nửa quãng đg sau đi với vận tốc v2. Một ô tô thứ 2 xuất phát từ B đến A, trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc v1 và trong nửa t/g sau đi với vận tốc v2. Biết v1=20km/h, v2=60km/h. Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì 2 xe đến đích cùng lúc. Tính chiều dài quãng đg AB.

Ma Đức Minh
3 tháng 10 2018 lúc 21:26

Một ô tô xuất phát từ A đến B,Trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1,trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2,Ô tô thứ 2 xuất phát từ B về A,trong nửa qđ đầu đi với vận tốc v1 và trong nửa qqđ sau đi với vận tốc v2,Biết v1 = 20km/h và v2 = 60km/h,Nếu xe đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe đi từ A thì 2 xe đến đích cùng một lúc,Tính chiều dà i quãng đường.,Vật lý Lớp 8,bà i tập Vật lý Lớp 8,giải bà i tập Vật lý Lớp 8,Vật lý,Lớp 8

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Trái Tim Thanh Tẩy

Đề 1:

Bài 1: 

Vào lúc 7h sáng có hai ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 100km. coi chuyển động của các xe là thẳng đều và vận tốc xe thứ nhất là 60km/h và xe thứ 2 là 40km/h.

a/ Vậy hỏi lúc mấy giờ thì 2 xe gặp nhau

b/ Lần đầu tiên chúng cách nhau 25km vào thời điểm nào?

Bài 2:

Xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đến B với vận tốc 36km/h nửa giờ sau. xe thứ 2 chuyển động từ B dến A với vận tốc 5m/s. biết quảng đường AB dài 72km. hỏi sau bao lâu kể từ lúc 2 xe khởi hành thì:

a/ Hai xe gặp nhau?

b/ Hai xe cách nhau 13,5km

Bài 3: một người đi xe đạp với vận tốc v1 = 10km/h và 1 người đi bộ với vận tốc v2 = 5km/h khởi hành cùng 1 lúc ỡ cùng 1 nơi và chuyển dộng ngược chiều nhau sau khi đi được 1h, người đi xe đạp dừng lại, nghỉ ngơi 20p rởi trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ. hỏi kể từ lúc khởi hành sau bao lâu người di8 xe đạp mới đuổi kịp người đi bộ?

Bài 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 =12km/h. nếu người đó tăng tốc lên thêm 3km/h thì đến sớm hơn 1h.

a/ Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B 

b/ Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 =12km/h được quãng dường s1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15p. Nên quảng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 =15km/h thì đến sớm hơn dự định 30p. tìm quãng đường s1 ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN