Vũ Nguyễn Thảo Nguyên
11 tháng 8 2016 lúc 14:46

Tổng là 9999

Hiệu là 1001

Số lớn là

(9999+1001):2=5500

Số bé là

9999-5500=4499 nhé

Bình luận (0)
phanthaonon
11 tháng 8 2016 lúc 14:48

5555;4444

Bình luận (0)
phanthaonon
11 tháng 8 2016 lúc 14:48

5555;4444

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN