nguyen thi lan huong
11 tháng 8 2016 lúc 14:53

a)     Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:

          18 : 20 = 0,90 = 90%.

b)    So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được:

          23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch:

           117,5% - 100% = 17,5%

                                                          Đáp số: a) 90%

                                                                       b)  117,5%

Bình luận (0)
nguyen thi lan huong
11 tháng 8 2016 lúc 14:50

a)     Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:

          18 : 20 = 0,90 = 90%.

b)    So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được:

          23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch:

           117,5% - 100% = 17,5%

                                                          Đáp số: a) 90%

                                                                       b)  117,5%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN