quynh tong ngoc
11 tháng 8 2016 lúc 15:26

tính kiểu gì làm gì có số liệu đâu hay bạn muốn tính theo công thức 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hình chữ nhật ABCD có DC=20cm;BC=15cm ;M là trung điểm của AB; Đoạn DB cắt MC tại O a) Tính diện tích hình thang AMCD b) Tính tỉ số của diện tích tam giác BDC và diện tích hình thang AMCD c) Tính diện tích tam giác DOC

Pham Trong Bach

Cho hình chữ nhật ABCD có DC=20cm;BC=15cm ;M là trung điểm của AB; Đoạn DB cắt MC tại Oa) Tính diện tích hình thang AMCDb) Tính tỉ số của diện tích tam giác BDC và diện tích hình thang AMCDc) Tính diện tích tam giác DOC

Pham Trong Bach

Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN