Violympic toán 8

Hoàng Thúy

Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất

a) A= x2 - x + 1

b) B= x2+ y2 - 4.(x + y) + 16

Bài 2 : Tìm giá trị lớn nhất

a) 3 -4x - x2

b) x2 + 2y2 + 2xy - 2y

huyền thoại đêm trăng
7 tháng 10 2018 lúc 20:56

Violympic toán 8

Bình luận (0)
huyền thoại đêm trăng
7 tháng 10 2018 lúc 21:01

cho mk hỏi cau 2 b có phải là tìm GTNN o

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN