Minh  Ánh
10 tháng 8 2016 lúc 20:17

không

Bình luận (0)
vietdungtotbung
10 tháng 8 2016 lúc 20:18

ko

vi 0.[31]=0.31313131...

0.[13]=0.13131313....

ma 0.31313131313...>0.13131313...

nen 0.[31]>0.[13]

Bình luận (0)
Vũ Quang Vinh
10 tháng 8 2016 lúc 20:19

Theo đầu bài ta có:\(0,\left(31\right)=\frac{31}{99}\)\(0,3\left(13\right)=0,3+0,\left(13\right):10=\frac{3}{10}+\frac{13}{99}:10=\frac{297}{990}+\frac{13}{990}=\frac{310}{990}=\frac{31}{99}\)Từ đó suy ra: 0,(31) = 0,3(13)

Bình luận (0)
Hien Le
10 tháng 8 2016 lúc 20:22

CÓ MÀ !

vì 0,(31)= 0,313131313...

  và 0,3(13)= 0.313131313...

k mk nhé bạn ơi!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN