Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Dâu Bé

Vì sao nói Mỹ là đế quốc tư bản độc quyền?

@Nk>↑@
30 tháng 9 2018 lúc 20:53

Vì phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của Mỹ đã phát triển qua giai đoạn đế quốc chủ nghĩa hay còn gọi là giai đoạn độc quyền là giai đoạn cao nhất và là giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa tư bản.(chắc vậy)

Bình luận (3)
Ann Vũ
1 tháng 10 2018 lúc 14:51

Vì phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của Mỹ đã phát triển qua giai đoạn đế quốc chủ nghĩa hay còn gọi là giai đoạn độc quyền(là giai đoạn cao nhất và là giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa tư bản).

Bình luận (0)
Dâu Bé
30 tháng 9 2018 lúc 20:44

giúp mình nhanh ik minh cần gấp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN