Lê Bảo Trâm
10 tháng 8 2016 lúc 21:19

Ta đặt quả cân 5kg vào đĩa cân bên trái và quả cân 1kg vào đĩa cân bên phải.Sau đó cho thêm gạo vào đĩa cân bên phải sao cho sau khi thêm gạo vào đĩa cân bên phải thì 2 đĩa cân cân bằng(hai đĩa cân có chứa khối lượng bằng nhau).Khi đó số gạo thêm vào đĩa cân bên phải bằng đúng 4kg gạo.

Bình luận (0)
Trần Diệp Anh
27 tháng 5 2017 lúc 16:26

 B1:Ta treo 2 quả cân ở 2 bên cân: 1 bên 5kg - 1 cân 1kg. B2:  Ta thêm từ từ gạo vào bên có quả cân 1kg.     

B3:      Khi nào cân bằng nhau thì ta thu được 4 cân gạo

Bình luận (0)

Ta đặt quả cân 5kg và 1kg vào 2 đĩa khác nhau

đặt 1 số gạo vào bên chứa quả cân 1kg sao cho 2 cân thăng bằng

khi đó số gạo đặt lên phần bên kia chính là 4kg

Bình luận (0)
#Rain#
9 tháng 12 2018 lúc 16:08

Bước 1 : Bạn lấy 4kg gạo cho lên một đĩa cùng với quả cân 1kg

Bước 2 : Bạn lấy quả cân 5kg đặt lên chiếc đĩa còn lại

Bước 3 : Bạn đợi cả hai bên cân giữ được thăng bằng thì bạn đã thu được 4kg gạo

Bình luận (0)
19 tháng 2 2020 lúc 18:26

-Ta đặt quả cân lên 2 đỉa cân , ở bên đĩa cân có quả cân 1kg, tạ cho gạo vào sao cho 2 đĩa cân thăng bằng

 Vậy ta sẽ được 4kg ở đĩa cân có quả cân 1kg(5-1=4)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN