Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Đinh Thị Ngọc Anh

Chp tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, BH=4 cm, CH = 9 cm.

a)Tính AB, diện tích tam giác ABC=?

b) Tính góc B

c) Kẻ HM, HN lần lượt vuông góc với AB,AC. Chứng minh: AH3=BC.BM.CM


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN