Doraemon
5 tháng 4 2015 lúc 15:38

 

45%.x + 55%.x = 20%

x(45% + 55%)   = 20%

x.100%             = 20 %

x.1                   = 20%

x                      = 20% 

x                      = 0,2 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN