Lịch sử thế giới cận đại

Nguyễn Khánh Ly

nêu đặc điểm chung và riêng của các nước anh, pháp , đức , mĩ . Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu của các nước đế quốc là j, kết quả của mâu thuẫn .

cbn ơi giúp mk vsssss

^^ bn nào nhanh nhất mk sẽ tk cho mai mk fai nộp r :((

Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 24 tháng 9 2018 lúc 23:03

* Chung: Đều là những cường quốc, chuyển từ chế độ tư bản => Đế quốc - Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu => Tăng cường xâm chiếm thuộc địa * Riêng: - Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm - Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về Công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản - Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa => hung hăng nhất - Mĩ: Cái này không nhớ lẵm, hình như là CNĐQ các tơ rốt hay gì ấy. nhưng giống Đức ít thuộc địa, có trình độ kĩ thuật công nghiệp cao

Mâu thuẫn chủ yếu là sự phát triển không đồng đều về kinh tế và sự phân chia thuộc địa không đều.

Anh, Pháp có nền kinh tế phát triển chậm lại, tụt xuống vị trí thứ 3, thứ 4 nhưng ngược lại có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất, nhì trên thế giới.

Mĩ, Đức có nên kinh tế phát triển rất nhanh, vươn lên đứng nhất nhì trên thế giới nhưng ngược lại hệ thống thuộc địa nhỏ bé, ít.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN