Bài 10. Giảm phân

Trung Hiếu

phân biệt giảm phân và nguyên phân?

Lê Thiên Anh
24 tháng 9 2018 lúc 22:34

Bình luận (0)
Thảo Phương
24 tháng 9 2018 lúc 22:35

Sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân: Nguyên phân - Xảy ra ở tất cả các dạng tế bào. - Có một lần phân bào. - Không có sự tiếp hợp và hoán vị gen. - Các NST ở kì giữa xếp thành 1 hàng tại mặt phẳng xích đạo. - Kết quả: tạo 2 tế bào con có số lượng NST giống hệt tế bào mẹ (2n).

Giảm phân

- Xảy ra ở tế bào sinh dục chín. - Có hai lần phân bào. - Có sự tiếp hợp và hoán vị gen. - Các NST xếp thành 2 hàng ở kì giữa I, 1 hàng ở kì giữa II. - Kết quả: qua hai lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con có NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN