nguyen phuong huyen
23 tháng 3 2017 lúc 20:21

                                                    Bài giải 

                         Tổng số học sinh của lớp đó là một số chia hết cho 2 và 7 vậy số học sinh cả lớp là 42 học sinh 

                            Số học sinh được biểu dương là :

                                  42 : ( 6+ 1 ) x 6 = 36 ( học sinh )

                                          Đáp số : 42 học sinh 

                       Nhớ k cho mình đấy nhé!

Bình luận (0)
truong giangnguyen
23 tháng 3 2017 lúc 20:21

ta có số học sinh biểu dương 6 phần và số học sinh ko biểu dương là 1 phần nen tong so phan bang nhau se bang 7 phần

số học sinh cả lớp sẽ là số chia hết cho 7 nên lớp đó có 42 học sinh

Bình luận (0)
I love you
5 tháng 4 2017 lúc 14:39

Đáp số : 42 bạn 

Bình luận (0)
TOP_1st OMEN
6 tháng 3 2020 lúc 0:33

방에 오신 것을 환영합니다

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN