Bài 7 : Những nét chung về xã hội phong kiến

z0thanhha0z

Lập bảng so sánh các quốc gia phong kiến phưong Đông, phương Tây

-Thời gian hình thành

-Thời gian phát triển hưng thịnh

-Thời gian suy vong

-Đặc trưng kinh tế

-Các giai cấp chính

-Thể chế chính trị. Cần khẩn cáp trong hom nay mong mọi người giúp đỡ cho!!!!!

Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 19 tháng 9 2018 lúc 20:26

Nội dung

Phương Đông

Phương Tây

Thời gian

Thế kỉ IIITCN-thế kỉ XIX

Thế kỉ V-thế kỉ XV, XVI

Kinh tế

– Nông nghiệp

– Đóng kín trong các công xã nông thôn

– Nông nghiệp

– Đóng kín trong các lãnh địa

– Công thương nghiệp ngày càng phát triển

Xã hội

Hai giai cấp cơ bản: địa chủ và nông dân

Hai giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô

Tổ chức nhà nước

Chế độ quân chủ chuyên chế quyền hành tập trung trong tay vua

Chê độ quân chủ, nhưng quyền lực của nhà Vua bị hạn chế, chỉ từ thế kỷ XVI trở đi thì đi thì quyền lực mới tập trung vào tay vua

[tham khảo xem] Mgid

Bình luận (11)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN