Bài 3 : Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

nguyễn việt thiên hương

Hãy nêu quá trình xác lập trên phạm vi thế giới của chủ nghĩa tư bản.

Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 17 tháng 9 2018 lúc 22:00

II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX

Ở Mỹ- La tinh nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ, hàng laotj các quốc gia tư sản mới ra đời.

Ở châu Âu, phong trào cách mạng diễn ra trong những năm 1848-1849:

+ Pháp 1848-1849

+ Cuộc đấu tranh thống nhất I -ta- li-a 1859-1870

+Thống nhất Đức 1864-1871

+Cải cách nông nô ở Nga tháng 2/1861

2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi

Nền kinh tế tư bản càng phát triền, nhu cầu thị trường càng tăng nhanh.

Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên có vị trí chiến lược quan trọng nhưng lạc hậu về kinh tế, bảo thủ về tài chính.

Kết quả hầu hết các nước Á, Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN