Luyện tập tổng hợp

cuibapnon

viết 1 đoạn văn giới thiệu về gốm bát tràng bằng tiếng anh

Giúp mk vớiiiiiiiiii mkk cần gấppppppp!!!!!!!!

Đặng Ngọc Lâm
Đặng Ngọc Lâm 17 tháng 9 2018 lúc 11:09

Bat Trang pottery is a famous traditional pottery product in Vietnam located on the left bank of the Red River, now in Bat Trang commune, Gia Lam district, Hanoi, more than 10km from the center of the city. South East. This village was formed in the Ly dynasty. Over the past 500 years of history with the ups and downs of the same time, but the name Bat Trang still exists and growing up until now. Why is the name popular with most tourists to North Vietnam? The answer is that its famous ceramic and porcelain products are of high quality. If you have never heard of Bat Trang's pots, bowls, dishes and many other ceramic products have been exported all over the world. If you want to make pottery by hand, come here! Moreover, you can also try it!

Bản dịch:Gốm Bát Tràng là sản phẩm gốm truyền thống nổi tiếng ở Việt Nam nằm bên tả ngạn sông Hồng, nay thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách trung tâm thành phố hơn 10km. Đông Nam. Ngôi làng này được hình thành trong thời nhà Lý. Trải qua 500 năm lịch sử với những thăng trầm cùng thời điểm, nhưng tên Bát Tràng vẫn còn tồn tại và lớn lên cho đến bây giờ. Tại sao tên tuổi lại phổ biến với hầu hết khách du lịch đến miền Bắc Việt Nam? Câu trả lời là các sản phẩm gốm và sứ nổi tiếng có chất lượng cao. Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về Bát Tràng, bát, món ăn và nhiều sản phẩm gốm khác đã được xuất khẩu trên toàn thế giới. Nếu bạn muốn làm đồ gốm bằng tay, hãy đến đây! Hơn nữa, bạn cũng có thể thử nó!

Bình luận (8)
Crykee
Crykee 17 tháng 9 2018 lúc 20:07

Đây là ý thôi nha nhác lắm:

-Bat Trang is a village famous for making pottery in Ha Noi, Viet Nam

-Today(hoặc Now) Bat Trang village located in Gia Lam District and SOuth East of Hanoi

-Bat Trang made many product(pottery) by clay and very quality, i find making pottery very dificult but very useful because i can use it at home. Too make it, the artist must be skillful and need to practise in a long time. And some ceramic products made about 500 years ago.

-Do you want to make a ceramic products your self(có thể sai, em dịch là "Bạn có muốn tự mình làm đồ gốm không?").Come here and you will want to do it least 1 time! It's very funny! All the artist here will teach you how to make a basic ceramic product!

không đúng ngữ pháp lắm!

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN