Võ Đông Anh Tuấn
5 tháng 8 2016 lúc 9:13

gọi bốn số tự nhiên liên tiếp là a,a+1,a+2,a+3

ta có a+(a+1) +(a+2)+(a+3) = 4a +6 không chia hết cho 4

vì 4a chia hết cho 4 , 6 không chia hết cho 4

suy ra bốn số tự nhiên liên tiếp  không chia hết cho 4

Bình luận (0)
Die Devil
5 tháng 8 2016 lúc 9:16

cho 1 số tự nhiên a bất kì thì 4 số TN liên tiếp là a -> a+ 1 ; a + 2 ; a + 3tổng = a + a + 1 + a + 2 + a + 3 = 4a + 6 = 4(a + 1) + 2 chia 4 dư 2hoặc cho 1 số tự nhiên a - 1 bất kì thì 4 số TN liên tiếp là a - 1 -> a ; a + 1 ; a + 2tổng = a - 1 + a + a + 1 + a + 2 = 4a + 2 chia 4 dư 2=> dù cho chọn 4 số TN Liên tiếp thì tổng của chúng khi chia 4 luôn dư 2

Bình luận (0)
Sherlockichi Kudoyle
5 tháng 8 2016 lúc 9:17

Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là k

Ta có : k + k + 1 + k + 2 + k + 3

        = (k + k + k + k ) + (1 + 2 + 3)

        = 4k + 6

Vì 4k chia hết cho 4

     6 không chia hết cho 4

=> 4k + 6 không chia hết cho 4

=> tổng 4 số tự nhiên khồn chia hết cho 4 ( điều phải chứng minh)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Thanh Hà
5 tháng 8 2016 lúc 9:17

Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là: a; a+1; a+2; a+3 (a thuộc N)

Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp là:

a+a+1+a+2+a+3=4a+6

Vì 4a chia hết cho 4

mà 6 không chia hết cho 4

=>4a+6 không chia hết cho 4

=>Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4

Chúc bạn học giỏi nha!!!

K cho mik với nhé hà quỳnh như

Bình luận (0)
Đoàn Cẩm Ly
5 tháng 8 2016 lúc 9:18

Ta gọi 4 số đó là k, k+1, k+2, k+3

Tổng là k+k+1+k+2+k+3=4k+6 không chia hết cho 4

  vậy tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4.

Bạn k cho mình nha

Bình luận (0)
Hollow Ichigo
8 tháng 10 2016 lúc 18:50

Gọi 4 số đó là

a;a+1;a+2;a+3 (với a thuộc N)

Ta có a+a+1+a+2+a+3=(a+a+a+a)+(1+2+3)

<=> 4a+6

Mà xét tổng 4a+6 có 4a chia hết cho 4

6 không chia hết cho 4

Suy ta 4a+6 không chia hết cho 4 hay tổng của a;a+1;a+2;a+3 không chia hết cho 4

Vậy tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4

Bình luận (0)
Thái Hoàng Thiên Nhi
21 tháng 6 2018 lúc 19:42

gọi 4 số liên tiép là a;(a+1);(a+2)(a+3) suy ra tổng 4 số lien tiếp là a+a+1+a+2+a+3=4a+4+1 ( dpcm) 

Bình luận (0)
Thái Hoàng Thiên Nhi
21 tháng 6 2018 lúc 19:44

:cho 1 số tự nhiên a bất kì thì 4 số TN liên tiếp là a -> a+ 1 ; a + 2 ; a + 3 tổng = a + a + 1 + a + 2 + a + 3 = 4a + 6 = 4(a + 1) + 2 chia 4 dư 2  

Bình luận (0)
Huỳnh Bá Nhật Minh
21 tháng 6 2018 lúc 20:41

Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là :\(a;a+1;a+2;a+3\)

\(\Rightarrow a+a+1+a+2+a+3\)

\(\Rightarrow\left(a+a+a+a\right)+\left(1+2+3\right)\)

\(\Rightarrow4a+6\)

Vì \(4a⋮4\)nhưng 6 ko chia hết cho 4

Nên tích của 4 số tự nhiên liên tiếp ko chia hết cho 4

Bình luận (0)
Phạm Kiều Anh
14 tháng 10 2020 lúc 22:20

ta gọi 4 STN liên tiếp là :a;a+1;a+2;a+3.

ta có:a+a+1+a+2+a+3

        =a+a+a+a+1+2+3

        =a4+6

Vì a4 chia hết cho 4 và 6 không chia hết cho 4 nên tổng của 4 số tự nhên bất kì sẽ không chia hết cho 4.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN